Etiquetas

, ,

Consell de l'Escola Nova Unificada 

El mestre no ha de fer de la intel·ligència de l’infant un magatzem de les seves idees, sinó taller on l’infant elabori i cultivi les pròpies.

Ni escola obrera ni escola burgesa. Escola Nova Unificada, en la qual cada infant, pel sol fet d’haver nacut, tingui dret que l’Escola sigui per ell com una mare integral que nodreixi el seu cos, el seu cor i el seu pensament, fins que arribi a home, que estigui en disposició de bastar-se a si mateix”.

Extracte del discurs de Joan Puig Elias a la Plaça Urquinaona (1937)

Anuncios