Etiquetas

, , , ,

Setmana de l'Infant 1937

La Setmana de l’Infant, ensems que satisfarà les il·lusions dels nostres infants, els proporcionarà coses útils a ells i a la societat, desfent tot el que no vagi orientat en aquest sentit. El noi no ha de conèixer res de tot el que pugui representar falses comprensions de la vida, res que tingui un caràcter bèl·lic que pugui desvetllar-li passions odioses que entorpeixin la solidaritat entre els éssers humans.

Hem de procurar tot el contrari: que en tot ésser humà hi vegi un germà i que per ell no existeixin fronteres ni obstacles de cap classe. Per poder realitzar aquesta tasca precisa l’ajuda de tots. Tots tenim el deure de contribuir amb el nostre ajut per petit que sigui. Nosaltres esperem que el poble de Tarragona farà tot el que calgui pels nostres infants i principalment per aquells que han quedat orfes o que els seus pares estan lluitant al Front per tal de salvaguardar les nostres vides i les nostres llibertats”.

Josep Alomà

Conseller de Cultura i Delegat del CENU a Tarragona

25 de desembre de 1936

La Setmana de l’Infant

 

Ahir va quedar constituït el Comitè Comarcal que ha d’organitzar d’acord amb el Comitè de Barcelona la Setmana de l’Infant. Aquest Comitè està constituït per un Delegat del Comissariat de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, un representant de la C.N.T. i un de la U.G.T. La missió que ens ha estat encomanada és una de les més simpàtiques que hi pugui haver,  ja que es tracta d’una missió altament humana i espiritual i molt més si es té en compte que estem vivint la guerra més ferotge que en els annals de la història es coneix… Però tot i això el poble català i espanyol inspirat en el noble Ideal que a tots ens inspira no s’oblida dels innocents infantons que en anys anteriors quan s’apropava la primera setmana de l’any nou, es tomava boig d’alegria tot i pensant en les joguines que els seus estimats pares li comprarien per tal de premiar el seu bon comportament.

Tots els infants, des del més miseriós al més benestant, en arribar la primera setmana de l’any nou, s’emplenaven de joia amb la il·lusió de poder satísfer, a mesura dels seus mitjans, allò que més il·lusió els ha fet en les seves hores d’esplai. Nosaltres, tot pensant  que ells no en tenen la culpa que els homes no sapiguem viure en concòrdia, no hem volgut ni volem que als nostres fills i germans els manqui res de tot allò que forma el seu món infantil…

Ells formen un món a part, ells són el nostre tresor, per ells ho hem de sacrificar tot. Procurem, doncs, que no els manqui res de tot allò que ells estimen. La Setmana de l’Infant ha d’ésser quelcom que superi tot allò que fins ara s’ha vingut fent dedicat a la infantesa. S’ha de desestimar tot el que enterboleixi l’ànima de l’infant i li faci desvetllar anhels contraris al sentiment  humà.

La Setmana de l’Infant, ensems que satisfarà les il·lusions dels nostres infants, els proporcionarà coses útils a ells i a la societat, desfent tot el que no vagi orientat en aquest sentit. El noi no ha de conèixer res de tot el que pugui representar falses comprensions de la vida, res que tingui un caràcter bèl·lic que pugui desvetllar-li passions odioses que entorpeixin la solidaritat entre els éssers humans.

Hem de procurar tot el contrari: que en tot ésser humà hi vegi un germà i que per ell no existeixin fronteres ni obstacles de cap classe. Per poder realitzar aquesta tasca precisa l’ajuda de tots. Tots tenim el deure de contribuir amb el nostre ajut per petit que sigui. Nosaltres esperem que el poble de Tarragona farà tot el que calgui pels nostres infants i principalment per aquells que han quedat orfes o que els seus pares estan lluitant al Front per tal de salvaguardar les nostres vides i les nostres llibertats.

JOSEP ALOMÀ

Nota: El Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya,  per tal de col·laborar a la “Setmana de l’Infant”, ha publicat una ordre circular encarregant a tots els mestres de les Escoles de Catalunya que en els dies que resten de l’any que som, expliquin a llurs alumnes els deures de solidaritat humana que ens porten a rebre i a atendre els refugiats d’altres terres d’Espanya a la nostra pàtria; la significació de la guerra civil, que els facciosos han promogut sacrificant dones i infants; el sentit del nostre moviment social com un esforç per a una organització col·lectiva més justa, en la qual tots els infants puguin rebre instrucció i tinguin la salut i la Joia de viure amb fe en l’esdevenidor de la nostra Catalunya.

Aquestes converses allunyaran tota idea partidista i totes les imatges i al·lucinacions que puguin desvetllar en la imaginació dels infants el dolor de la guerra i els instints de venjança, puix que la victòria ha d’ésser  obra de la fe en el nostre destí i del sentiment del deure i no el triomf de l’esperit de revenja. Han de procurar els mestres de les escoles de Catalunya obtenir la cooperació moral i material de llurs alumnes en la “Setmana de l’Infant”, la finalitat de la qual és el lliurament de joguines als infants refugiats, òrfens i fills dels combatents i als internats a establiments d’Assistència Social.

La Comissió onganitzadora de la “Setmana de l’Infant” ha nomenat deu noies pertanyents a la C.N.T. i deu de la U.G.T. amb l’encàrrec de recabar de tots els organismes oficials donatius per a l’adquisició de joguines no bèl·lques. També recabaran d’establiments i particulars donatius amb la mateixa finalitat. Aquests donatius, preferiblement es rebran en metàl·lic. Poden, però, admetre també joguines no bèl·liques que hauran d’ésser trameses directament a la Comissaria de la Generalitat.

Les noies que han estat designades es distingiran per mitjà d’un braçal amb la inscripció “Setmana de l’Infant” i el segell de la Comissaria de la Generalitat. La Comissió prega als propietaris dels establiments que es dediquin a la venda de joguines, que vulguin posar en els seus aparadors el rètol o rètols “Setmana de l’Infant” i procurin fer una bona exposició de  joguines excloent les bèl·lques.

Anuncios