Etiquetas

, , ,

Cenu - Josep Maria Aloma Sanabras - Pedagogia

Quedi ben palès, doncs, que la finalitat i l’ideal de l’educació, consisteix a estimular, desenvolupar i disciplinar les diverses facultats, per a posar l’alumne en disposició de governar-se ell mateix, puix que, d’una manera ben dirigida, l’educació esdevindrà una forta i sanitosa autoeducació.

Escola Nova Unificada - Josep Maria Aloma Sanabras

Camí (CNT-FAI)

Portantveu del Sindicat Únic de l’Ensenyament i Professions Liberals de Tarragona – Secció Magisteri

Salvador P. Esteve, 27 de juny de 1937

L’home, en venir al món, no és un ésser plenament desenvolupat. Infinitat de factors influeixen en la formació de la seva personalitat. Totes aquestes influències o factors formen el que en diem educació, i té per objecte determinar la personalitat de l’home en formació. L’educació marca, doncs, a l’home, el camí vers un fi.

S’ha dit, amb raó, que l’educació comença en el bressol i acaba en el sepulcre. Res més verídic que això. Però hem de tenir present, que no sempre l’home es troba subjecte a la direcció d’altres per la seva educació, car si així fos caldria considerar-lo un etern nen.

Emancipat l’individu de l’acció educativa del mestre, continua per ell mateix la tasca de dirigir-se i alliçonar-se, i procedirà segons sigui la manera com s’hagi operat damunt d’ell en els primers anys.

L’home va constantment perfeccionant-se d’una manera especial en el que té relació amb l’ànima, i si això és així, no hi ha el més petit dubte que l’autoeducació exerceix decisiva influència en l’home, perquè en realitat no és altra cosa que la continuació de l’educació que ha rebut primer.

El nen, en trobar-se en la puericia, intenta qualques vegades dirigir-se per ell mateix. Noti’s amb freqüència que executa actes sense que els consulti prèviament, i es creu amb suficient criteri per a judicar pel que fa a la seva bondat o malícia. És possible que, encegat per falses aparences s’equivoqui, i aleshores reconegui que ha obrat lleugerament. En aquests casos, cap per part de l’educador, fer que s’esvaeixi l’error sofert, i posar el deixeble en condicions, mitjançant l’harmònic desenvolupament de les seves facultats, de què es trobi prest a dirigir-se per ell mateix; en la intel·ligència que tot el que faci ha d’ésser fidel reflexe de l’educació que hagi rebut en la seva infantesa.

Ja hem dit que l’educació de l’home no cessa ni un instant des que neix fins que mor; però en les dues primeres edats ben marcades de la vida, infantesa i pubertat, rep més bé l’educació per l’acció d’agents marcadament externs, mentre que, en les següents edats, predomina la tasca pròpia i conscient del mateix individu, no volent dir això que no hi influeixin agents externs indirectament o amagadament.

En la infantesa, l’edat més riallera de la vida, la més encantadora, perquè encantadora és la innnocència que la caracteritza; que sols la felicitat sembla marrucar-la i que lliure la ment d’opressions que més tard l’han de torturar, revolteja darrera de falagueres esperances que l’embarguen per complet, en aqueixa edat, repetim, és quan es requereix major cura per a que aquella innocència estigui ben encaminada, per mitjà d’una de les facultats més difícils d’educar: la voluntat.

Educar la voluntat! Feliç el mestre que una sola vegada pogués estar segur d’haver-ho realitzat! Tot i essent la intel·ligència i fins el sentiment més ric en manifestacions, llur desenvolupament és menys dificultós, relativament, que el de la voluntat.

Educar bé, és tasca àrdua i espinosa per ésser molt delicada, ja que el mestre ha de perseguir un resultat positiu. Cal tenir en compte tots els factors que han d’engendrar aquest producte, car, sense aquesta cura fóra facilíssim que sortís aquest equivocat; i sigui la que sigui la classe d’educació que s’adopti o s’afilïi, hem de caminar vers l’aconsecució d’un fi comú.

Quedi ben palès, doncs, que la finalitat i l’ideal de l’educació, consisteix a estimular, desenvolupar i disciplinar les diverses facultats, per a posar l’alumne en disposició de governar-se ell mateix, puix que, d’una manera ben dirigida, l’educació esdevindrà una forta i sanitosa autoeducació.

Salvador P. Esteve

Anuncios