Etiquetas

, , , ,

Josep Alomà Sanabras

L’època actual és d’enorme progrés material, de grans avenços científics, de continus invents, ço que fa que el segle XX es digui el segle de la civilització. Però al costat d’aquests progressos materials veiem que manca el progrés educatiu moral que completi l’educació dels pobles. Per això, conscient de la responsabilitat que he contret en fer-me càrrec de la Conselleria de Cultura, és pel que a mesura que ho permetin les possibilitats del moment que vivim, anirem ordenant i orientant tot allò que pugui ésser un mitjà de divulgació cultural”.

Josep Alomà

Diari de Tarragona, 9 de desembre de 1936

Anuncios