Etiquetas

, , , ,

L’ideal revolucionari no ha d’esdevenir tan sols un millorament material de la vida ans també un mitjà de perfeccionament espiritual. El gust per les coses de l’esperit, per l’art en general, per la música en el nostre cas, ha de merèixer primordial atenció, si volem que a l’ensems de tenir demà una societat lliure, forta, feliç, tinguem també una societat culta, que possibilitant el progrés del pensament i de les idees, ens porti cada cop més a una vida millor.[…].

El materialisme de la nostra època, ens ha embotat els sentits esfumant aquest culte que fou una nota delicada d’ antany. Mentre la música de jazz ens allunya del veritable art, tan sols uns pocs temperaments delicats mantenen el caliu dels Bach, Beethoven, Chopin…”

Josep Alomà

Secció de Cinema de la Conselleria de Cultura

Llibertat, 27 de gener de 1937

Secció de Cinema de la Conselleria de Cultura

Dedicats exclusivament a la tasca cinematogràfica, el problema de fomentar la cultura musical esdevé fora de la nostra incumbència. Així i tot, no volem desaprofitar l’ocasió d’aportar la nostra col·laboració i entusiasme en pro de la difusió de la bona música.

L’ideal revolucionari no ha d’esdevenir tan sols un millorament material de la vida ans també un mitjà de perfeccionament espiritual. El gust per les coses de l’esperit, per l’art en general, per la música en el nostre cas, ha de merèixer primordial atenció, si volem que a l’ensems de tenir demà una societat lliure, forta, feliç, tinguem també una societat culta, que possibilitant el progrés del pensament i de les idees, ens porti cada cop més a una vida millor.

Dissortadament l’interès per la música bona es troba, avui, un xic arraconat. El materialisme de la nostra època, ens ha embotat els sentits, esfumant aquest culte que fou una nota delicada d’antany. Mentre la música de jazz ens allunya del veritable art, tant sols uns pocs temperaments delicats mantenen el caliu dels Bach, Beethoven, Chopin…

Els ingenis del nostre segle i el nou sentit de vida creat per aquell materialisme en poden ésser en gran part els causants, però és la manca de difusió d’aquest art, on hi podríem trobar la causa principal. La música, com l’art en general, és cosa de la mateixa naturalesa, és quelcom ingènit a l’home, per això el nostre allunyament més que desgana i incomprensió, és desconeixença.

Amb l’introducció de l’ensenyament musical obligatori a lea escoles, la creació als Conservatoris i una adequada protecció oficial a aquest art, tenim fe de trobar-hi la garantia per la cultura musical i la solució del nostre problema.

Les sessions de cinema de la Conselleria de Cultura tindran en aquest aspecte una nova aportació. L’actuació de l’orquestra del Sindicat d’Espectacles Públics (C.N.T.) serà en les nostres sessions una altra col·laboració a la nostra obra.

El desig de millorar en tots sentits els nostres programes, tot orientant-los cada cop més a les nostres finalitats; l’entusiasme i desinterès que hem trobat en aquest sentit, per part dels companys músics del S. d’E. P., possibilitarà el fet de que les nostres sessions es vegin millorades per un programa de música selecta.

Els descansos tindran, per tant, el caire d’un petit acte de concert. La música escollida dintre els límits que imposa la finalitat de la sessió, permetrà als aimants d’ella poguer escoltar un programa musical triat amb cura i adient a la nostra obra cultural.

Nosaltres creiem que aquesta innovació serà ben rebuda per tothom i que el públic, donant-se compte de l’interès que suposa aquesta aportació artística, correspondrà amb la seva atenció i delicadesa a la tasca lloable i desinteressada dels artistes.

Josep Alomà

Secció de Cinema de la Conselleria de Cultura

Llibertat, 27 de gener de 1937

Anuncios